maj
25

200524 lopp 1

2020-05-24_21_1

Lopp 1. - . 3-åriga och äldre högst 28.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 9.001 kr Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(1.500)-(1.000) kr.
1. Haymitch Am 16,9 (1,36) Kontio J

  16 Träffar
16 Träffar
maj
25

200524 lopp 2

2020-05-24_21_2

Lopp 2. - Treåringslopp Ston. 3-åriga ston högst 75.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 25.001 kr
Pris: 40.000-20.000-15.000-10.500-7.000-5.500-5.000-5.000 (8 priser)
1. Beauty Wind 16,6 (1,33) Goop B

  18 Träffar
18 Träffar
maj
25

200524 lopp 3

2020-05-24_21_3

Lopp 3. - Montéstayern. 4-åriga och äldre lägst 75.001 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2640 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 375.001 kr, 40 m vid 675.001 kr, 60 m vid 1.275.001 kr
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(1.500) kr.
1. Digital Promise 16,1 (6,29) Erixon A

  14 Träffar
14 Träffar
maj
25

200524 lopp 4

2020-05-24_21_4

Lopp 4. GS75-1 Stonas Stayerpokal. 3-åriga och äldre ston 210.001 - 2.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 450.001 kr, 40 m vid 900.001 kr
Pris: 50.000-25.000-12.500-8.000-5.500-(4.000)-(4.000) kr.
1. Hickomisschampagne 14,7 (42,19) Christiansson A

  15 Träffar
15 Träffar
maj
25

200524 lopp 5

2020-05-24_21_5

Lopp 5. GS75-2 Wången Cup - Stolopp -
Ungdomslopp (Ingår i Översta Gårds körsvensserie). 3-7-åriga svenska ston 75.001 - 160.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 1994 eller senare. 2140 m. Autostart.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(1.500) kr.
1. Paris by Cash 14,9 (1,83) Djuse M A

  13 Träffar
13 Träffar
maj
25

200524 lopp 6

2020-05-24_21_6

Lopp 6. GS75-3 Kallblodslopp. 3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 20.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 90.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(1.500)-(1.000) kr.
1. Försteslåtten 28,8 (1,50) Östre O J

  13 Träffar
13 Träffar
maj
25

200524 lopp 7

2020-05-24_21_7

Lopp 7. GS75-4 . 3-åriga och äldre 26.001 - 120.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2640 m. Autostart.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(1.500)-(1.000) kr.
1. Oliver Hall 16,4 (4,40) Nyström P

  12 Träffar
12 Träffar
maj
25

200524 lopp 8

2020-05-24_21_8

Lopp 8. GS75-5 . 3-åriga och äldre 70.001 - 210.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2140 m. Autostart.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(1.500) kr.
1. Starbec's A.to Z. 15,1 (6,33) Svanstedt A

  11 Träffar
11 Träffar
maj
25

200524 lopp 9

2020-05-24_21_9

Lopp 9. GS75-6 . 3-åriga och äldre 210.001 - 660.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 1640 m. Autostart.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(1.500) kr.
1. Ottens Dibaba 12,7 (8,01) Jakobsson M

  14 Träffar
14 Träffar
maj
25

200524 lopp 10

2020-05-24_21_10

Lopp 10. GS75-7 . 3-åriga och äldre 140.001 - 360.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2140 m. Autostart.
Pris: 35.000-17.500-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(1.500) kr.
1. Frankenstein Am 14,1 (4,50) Forss M

  18 Träffar
18 Träffar