20210214-151754

…och Årets nominerade är…

Örebro

Lindesberg

Örebro / Lindesberg tillsammans