maj
18

200517 lopp 5

2020-05-17_21_5

Lopp 5. V4-1 Översta Gårds körsvensserie -
K50-lopp. 3-åriga och äldre 77.001 - 225.000
kr, körda av B- eller K- licensinnehavare.
Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst
50 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-
(1.500)-(1.000) kr.
1. Golden Guard 14,4 (3,76) Bardun J

Fortsätt läs mer
  265 Träffar
Taggad i:
265 Träffar
maj
18

200517 lopp 6

2020-05-17_21_6

Lopp 6. V4-2 Örebro Cup, Försök. 3-åriga och äldre 45.001 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 2140 m. Autostart. Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500 (6 priser)
1. Morris F.I. 15,2 (5,05) Utala J

Fortsätt läs mer
  283 Träffar
Taggad i:
283 Träffar
maj
18

200517 lopp 7

2020-05-17_21_7

Lopp 7. V4-3 . 3-åriga och äldre 225.001 - 995.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2140 m. Autostart. Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(1.500)-(1.000) kr.
1. Aramis Amok 14,0 (9,28) Österberg S

Fortsätt läs mer
  257 Träffar
Taggad i:
257 Träffar
maj
18

200517 lopp 8

2020-05-17_21_8

Lopp 8. V4-4 P22-lopp. 3-åriga och äldre högst 500.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. 1640 m. Autostart. Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr.
1. Lima Mermaid 12,3 (2,13) Andersson O J

Fortsätt läs mer
  241 Träffar
Taggad i:
241 Träffar
maj
18

200517 lopp 9

2020-05-17_21_9

Lopp 9. V3-3 Stolopp. 3-åriga och äldre ston 125.001 - 350.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. 2140 m. Tillägg 20 m vid 301 poäng. Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(1.500)-(1.000) kr.
1. Bellflower Wine 16,2 (3,43) Forss M

Fortsätt läs mer
  245 Träffar
Taggad i:
245 Träffar
maj
11

200509 lopp 1

2020-05-09_21_1

Lopp 1. V4-1 Breddlopp. 3-åriga och äldre 2.000 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Gulf 16,3 (3,49) Leander A

Fortsätt läs mer
  283 Träffar
Taggad i:
283 Träffar
maj
11

200509 lopp 2

2020-05-09_21_2

Lopp 2. V4-2 Breddlopp - Översta Gårds körsvensserie - K150-lopp. 3-åriga och äldre högst 500.000 kr med högst 500 poäng, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150
sulkylopp under 2019. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr, 40 m vid 200.001 kr 
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Velocista G.G. 17,7 (40,05) Lilius M

Fortsätt läs mer
  279 Träffar
Taggad i:
279 Träffar
maj
11

200509 lopp 3

2020-05-09_21_3

Lopp 3. V4-3 Breddlopp. 3-åriga och äldre 2.000 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Forever Miracle 15,4 (5,28) Rudqvist H

Fortsätt läs mer
  277 Träffar
Taggad i:
277 Träffar
maj
11

200509 lopp 4

2020-05-09_21_4

Lopp 4. V4-4 Breddlopp. 3-åriga och äldre 2.000 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Right For Glory 15,6 (2,13) Söderholm L-Å

Fortsätt läs mer
  259 Träffar
Taggad i:
259 Träffar
maj
11

200509 lopp 5

2020-05-09_21_5

Lopp 5. - Breddlopp. 3-åriga och äldre 2.000 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Berra Bus 17,9 (8,07) Eriksson K

Fortsätt läs mer
  271 Träffar
Taggad i:
271 Träffar