maj
11

200509 lopp 6

2020-05-09_21_6

Lopp 6. V5-1 Breddlopp - Översta Gårds körsvensserie - K150/U35-lopp. 3-åriga och äldre 50.001 - 150.000 kr med högst 500 poäng, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 1985 eller senare med högst 150 sulkylopp under 2019. 1640 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Sunday Rhyme 14,1 (35,55) Leander A

Fortsätt läs mer
  267 Träffar
Taggad i:
267 Träffar
maj
11

200509 lopp 7

2020-05-09_21_7

Lopp 7. V5-2 Breddlopp. 3-åriga och äldre 2.000 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. The Secret 17,1 (2,94) Nilsson K L

Fortsätt läs mer
  260 Träffar
Taggad i:
260 Träffar
maj
11

200509 lopp 8

2020-05-09_21_8

Lopp 8. V5-3 Breddlopp - Kallblodslopp - P21-lopp. 3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 100.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 35.001 kr, 40 m vid 60.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Väskinge Inez 33,1 (1,96) Blom N

Fortsätt läs mer
  267 Träffar
Taggad i:
267 Träffar
maj
11

200509 lopp 9

2020-05-09_21_9

Lopp 9. V5-4 Breddlopp. 3-åriga och äldre 2.000 - 800.000 kr med högst 500 poäng.  Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Swift Diva 16,4 (1,67) Andersson A

Fortsätt läs mer
  268 Träffar
Taggad i:
268 Träffar
maj
11

200509 lopp 10

2020-05-09_21_10

Lopp 10. V5-5 Breddlopp. 3-åriga och äldre 2.000 - 800.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2140 m. Autostart.  
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. J.L.'s Apache 16,9 (3,11) Jussila K P

Fortsätt läs mer
  286 Träffar
Taggad i:
286 Träffar
maj
11

200509 lopp 11

2020-05-09_21_11

Lopp 11. V3-3 Breddlopp - B-tränarlopp - P21-lopp. 3-åriga och äldre lägst 100.001 kr med högst 500 poäng i B-träning. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner med högst 150 sulkylopp under 2019. 2640 m. Tillägg 20 m 
vid vunna 250.001 kr, 40 m vid 600.001 kr, 60 m vid 1.100.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Super Benny 16,8 (4,80) Lyck V

Fortsätt läs mer
  252 Träffar
Taggad i:
252 Träffar
aug
09

190802 lopp 1

2019-08-02_21_1

Lopp 1. V65-1 Stonas Stayerpokal. 3-åriga och äldre ston 200.001 - 2.000.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 440.001 kr, 40 m vid 950.001 kr
Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-5.000-(3.500)-(3.500) kr.
1. Inga in Heaven 14,2 (1,99) Jepson C J

Fortsätt läs mer
  679 Träffar
Taggad i:
679 Träffar
aug
09

190802 lopp 2

2019-08-02_21_2

Lopp 2. V65-2 . 3-åriga och äldre 2.001 - 39.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)-(2.100) kr.
1. Brother Bill 15,1 (3,00) Kontio J

Fortsätt läs mer
  680 Träffar
Taggad i:
680 Träffar
aug
09

190802 lopp 3

2019-08-02_21_3

Lopp 3. V65-3 Mellansvenska Amatörserien (Endast för inbjudna körsvenner). 3-åriga och äldre 39.001 - 150.000 kr, körda av B-Deller F- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 4. 1640 m. Autostart.
Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.300-(2.300)-(2.300) kr.
1. Jeppas Sputnik 15,5 (1,47) Hägg J

Fortsätt läs mer
  637 Träffar
Taggad i:
637 Träffar
aug
09

190802 lopp 4

2019-08-02_21_4

Lopp 4. V65-4 . 3-åriga och äldre 39.001 - 206.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 101.001 kr
Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.300-(2.300)-(2.300) kr.
1. Exodus Brick 16,3 (3,26) Westholm J

Fortsätt läs mer
  651 Träffar
Taggad i:
651 Träffar