maj
21

190519 lopp 2

2019-05-19_21_2

Lopp 2. V4-2 Breddlopp - B-tränarlopp. 3-åriga och äldre 25.001 - 495.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 75.001 kr, 40 m vid 175.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Chivalry 18,9 (2,48) Oscarsson K

Fortsätt läs mer
  627 Träffar
Taggad i:
627 Träffar
maj
21

190519 lopp 3

2019-05-19_21_3

Lopp 3. V4-3 Breddlopp - Delningsprop. 3-åriga och äldre 15.001 - 750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Vagabond Bi 15,0 (2,79) Claesson F

Fortsätt läs mer
  589 Träffar
Taggad i:
589 Träffar
maj
21

190519 lopp 4

2019-05-19_21_4

Lopp 4. V4-4 Breddlopp - Delningsprop. 3-åriga och äldre 15.001 - 750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Smirre Creek 15,3 (29,48) Gustafsson T J

Fortsätt läs mer
  603 Träffar
Taggad i:
603 Träffar
maj
21

190519 lopp 5

2019-05-19_21_5

Lopp 5. - Breddlopp - Amatör- och Lärlingslopp - Högst 25 år . 3-åriga och äldre 25.001 - 100.000 kr med högst 500 poäng, körda av B-D-E- eller F- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Bear Lassie 18,0 (2,78) Mäenpää T

Fortsätt läs mer
  601 Träffar
Taggad i:
601 Träffar
maj
21

190519 lopp 6

2019-05-19_21_6

Lopp 6. V5-1 Breddlopp - Delningsprop. 3-åriga och äldre 15.001 - 750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår
1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Chris Carambole 17,5 (5,27) Ehlers J

Fortsätt läs mer
  590 Träffar
Taggad i:
590 Träffar
maj
21

190519 lopp 7

2019-05-19_21_7

Lopp 7. V5-2 Montélopp. 4-åriga och äldre högst 450.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Monté. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Brake to Vacate 16,7 (3,12) Andersson J

Fortsätt läs mer
  619 Träffar
Taggad i:
619 Träffar
maj
21

190519 lopp 8

2019-05-19_21_8

Lopp 8. V5-3 Breddlopp - Delningsprop. 3-åriga och äldre 15.001 - 750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får
spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Free Fall Web 17,5 (3,54) Bood A

Fortsätt läs mer
  580 Träffar
Taggad i:
580 Träffar
maj
21

190519 lopp 9

2019-05-19_21_9

Lopp 9. V5-4 Breddlopp - Delningsprop. 3-åriga och äldre 15.001 - 750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får
spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Cadillac Dimanche 16,6 (11,13) Stenquist N

Fortsätt läs mer
  590 Träffar
Taggad i:
590 Träffar
maj
21

190519 lopp 10

2019-05-19_21_10

Lopp 10. V5-5 Breddlopp - Delningsprop. 3-åriga och äldre 15.001 - 750.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Saphir d'Inverne 17,1 (11,54) Österdahl J

Fortsätt läs mer
  530 Träffar
Taggad i:
530 Träffar
maj
21

190519 lopp 11

2019-05-19_21_11

Lopp 11. V3-3 Breddlopp - Amatör- och Lärlingslopp (Ingående i Amatör och Lärlingsserien). 3-åriga och äldre 100.001 - 300.000 kr med högst 500 poäng, körda av B-D-E- eller F- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Jumpinjackofjoy 15,6 (9,15) Karlsson A I

Fortsätt läs mer
  614 Träffar
Taggad i:
614 Träffar