jul
17

190714 lopp 1

2019-07-14_21_1

Lopp 1. - . 3-åriga och äldre högst 8.000 kr.
Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Voltstart. Pris:
20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-
(2.100)-(2.100) kr.
1. Djokovic 17,5 (4,06) Djuse M

Fortsätt läs mer
  294 Träffar
294 Träffar
jul
17

190714 lopp 2

2019-07-14_21_2

Lopp 2. - Montélopp. 4-åriga och äldre högst
350.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m.
Monté. Tillägg 20 m vid vunna 65.001 kr, 40
m vid 150.001 kr Pris: 20.000-10.000-7.500-
5.000-3.000-2.100-(2.100)-(2.100) kr.
1. Quantum Blues 16,9 (8,10) Erixon A

Fortsätt läs mer
  318 Träffar
318 Träffar
jul
17

190714 lopp 3

2019-07-14_21_3

Lopp 3. V5-1 Stolopp. 3-åriga och äldre ston
200.001 - 1.290.000 kr. Körsvenskrav kat.
4. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 550.001
kr Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-
2.300-(2.300)-(2.300) kr.
1. Misirlou 15,3 (4,56) Andersson O J

Fortsätt läs mer
  247 Träffar
247 Träffar
jul
17

190714 lopp 4

2019-07-14_21_4

Lopp 4. V5-2 Lennart Arvidssons minneslopp
- Svensk Travsports Kallblodsserie.
3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga
högst 225.000 kr. Körsvenskrav kat.
4. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 80.001
kr, 40 m vid 135.001 kr Pris: 30.000-15.000-
10.000-6.500-4.500-3.000-3.000-3.000 (8
priser)
1. Sundbo Bysen 28,1 (25,90) Hammarström N

Fortsätt läs mer
  293 Träffar
293 Träffar
jul
17

190714 lopp 5

2019-07-14_21_5

Lopp 5. V5-3 . 3-åriga och äldre 49.001 -
130.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 1640 m.
Autostart. Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-
3.000-2.100-(2.100)-(2.100) kr.
1. Ailihphilia 13,8 (5,29) Eriksson K

Fortsätt läs mer
  256 Träffar
256 Träffar
jul
17

190714 lopp 6

2019-07-14_21_6

Lopp 6. V4-1 Dam-SM Uttagningslopp. 3-åriga och äldre 100.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.300-(2.300)-(2.300) kr.
1. Metoria 15,0 (8,81) Sedström A

Fortsätt läs mer
  281 Träffar
281 Träffar
jul
17

190714 lopp 7

2019-07-14_21__20190717-064912_1

Lopp 7. V4-2 . 3-åriga och äldre 100.001 - 275.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)-(2.100) kr.
1. Hugo Gustivar Boko 16,4 (3,56) Eriksson K

Fortsätt läs mer
  297 Träffar
297 Träffar
jul
17

190714 lopp 8

2019-07-14_21_8

Lopp 8. V4-3 . 3-åriga och äldre 30.001 - 80.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2640 m. Autostart. Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)-(2.100) kr.
1. Red Alert W.F. 17,2 (9,05) Hell K

Fortsätt läs mer
  327 Träffar
327 Träffar
jul
17

190714 lopp 9

2019-07-14_21_9

Lopp 9. V4-4 . 3-åriga och äldre högst 49.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 22.001 kr Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)-(2.100) kr.
1. Emoko 16,7 (2,59) Jepson C J

Fortsätt läs mer
  295 Träffar
295 Träffar
jul
17

190714 lopp 10

2019-07-14_21_10

Lopp 10. V3-3 P21-lopp. 3-åriga och äldre 60.001 - 200.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-(2.000)-(2.000) kr.
1. Daisy Westwood 15,7 (9,78) Wester A

Fortsätt läs mer
  270 Träffar
270 Träffar