jul
09

190707 lopp 1

2019-07-07_21_1

Lopp 1. V4-1 Breddlopp - 3-åriga och äldre 15.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Ninepoints Googoo 16,4 (6,76) Lövdal A

Fortsätt läs mer
  288 Träffar
288 Träffar
jul
09

190707 lopp 2

2019-07-07_21_2

Lopp 2. V4-2 Breddlopp - 3-åriga och äldre 15.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv. 
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Livi Money Maker 16,2 (2,66) Nilsson P

Fortsätt läs mer
  296 Träffar
296 Träffar
jul
09

190707 lopp 3

2019-07-07_21_3

Lopp 3. V4-3 Breddlopp - 3-åriga och äldre 15.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Cson Marje 17,7 (4,45) Karlsson A I

Fortsätt läs mer
  275 Träffar
275 Träffar
jul
09

190707 lopp 4

2019-07-07_21_4

Lopp 4. V4-4 Breddlopp - 3-åriga och äldre 15.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv. 
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Butterfly Ima 15,0 (4,44) Adolfsson S

Fortsätt läs mer
  249 Träffar
249 Träffar
jul
09

190707 lopp 5

2019-07-07_21_5

Lopp 5. - Breddlopp - B-tränarlopp. 3-åriga och äldre 30.001 - 330.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 50.001 kr, 40 m vid 120.001 kr
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Disney 17,0 (5,14) Lihv G

Fortsätt läs mer
  296 Träffar
296 Träffar
jul
09

190707 lopp 6

2019-07-07_21_6

Lopp 6. V5-1 Breddlopp - Amatör-/Lärlings- och Ungdomslopp. 3-åriga och äldre 150.001 - 395.000 kr med högst 500 poäng, körda av B-D-E- eller F- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 4. 1640 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Ricke 14,2 (2,82) Hamberg M

Fortsätt läs mer
  270 Träffar
270 Träffar
jul
09

190707 lopp 7

2019-07-07_21_7

Lopp 7. V5-2 Breddlopp - 3-åriga och äldre 15.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Charmören 18,6 (2,77) Lyck V

Fortsätt läs mer
  281 Träffar
281 Träffar
jul
09

190707 lopp 8

2019-07-07_21_8

Lopp 8. V5-3 Breddlopp - Amatör-/Lärlingsoch Ungdomslopp. 3-åriga och äldre 50.001 - 150.000 kr med högst 500 poäng, körda av B-D-E- eller F- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 4. 2640 m. Autostart.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Bransbys Juke Box 16,9 (3,84) Lindblom C-E

Fortsätt läs mer
  250 Träffar
250 Träffar
jul
09

190707 lopp 9

2019-07-07_21_9

Lopp 9. V5-4 Breddlopp - 3-åriga och äldre 15.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Edfromed 15,7 (7,18) Lindblom C P

Fortsätt läs mer
  292 Träffar
292 Träffar
jul
09

190707 lopp 10

2019-07-07_21_10

Lopp 10. V5-5 Breddlopp - 3-åriga och äldre 15.001 - 1.000.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Autostart. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får
spår 1 osv.
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 (8 priser)
1. Dream of Meadows 17,2 (4,68) Modig T

Fortsätt läs mer
  252 Träffar
252 Träffar