Fornabodas historia

1886 bildades en travklubb i Lindesberg...


En av grundarna var veterinären Axel Pålman, som sedan lämnade Lindesberg och flyttade till Stockholm.Där var han med och startade Stockholms travsällskap.

Någon travbana fanns inte på den här tiden utan tävlingarna kördes under vintern på isen på Lindesjön.

1951 stod travbanan i Fornaboda klar. Banan byggdes av aktiebolaget Linde Trav, som finns kvar än i dag.

Lindes travklubb äger 90 procent av aktierna i Linde Trav.Det är Lindes travklubb som arrangerar tävlingarna och ansvarar för skötseln av banan.

I början kördes sex tävlingar under säsongen för att sedan utökas till dagens elva.

För några år sedan slogs ett världsrekord på Fornaboda. Det var Jim Frick med hästen Savas Hanover som blev världsrekordhållare.


info@orebrotravet.se