Mat & dryck

Mat & dryck serveras av Herr Grillman. 
Vi har nu även en uteservering intill vinnarcirkeln. Vill du sitta på uteserveringen skall du kontakta restaurangpersonalen, välkomna!

Meny Fornaboda 2019