Banpersonalen informerar

Då många ansett det svårt att hitta den information som berör tillfälliga förändringar i tävlings/träningsbanorna/ gästallens öppethållande o dylikt är detta numera samlat under rubriken "Banpersonalen informerar".

Info Fornaboda:

OBS! samtliga boxar stängs på lördag 5/6 kl 11 inför söndagens tävlingar, med undantag av uteboxarna 9 och 10.

Skötsel av anläggningen Fornaboda

Under perioden 1/4 till den 30/9 kommer banorna att skötas enligt följande,

-Tävlingsovalen kommer att sladdas till 10.00 och 16.00 varjevardag. Banan sladdas ej söndagar.

-Rakbanan kommer att sladdas måndag –lördag

-Skogsbacken sladdas måndag- lördag, endast en gång per dag

-Underhållsarbete som kräver avstängning av bana kommer meddelas via sms. Licensinnehavare som betalat serviceavgift lämnar telefon nummer till Barbro på Örebrotravet. Skylt med ”Banan stängd” kommer att sättas upp.

-Gräsklippning kommer att ske vid behov måndag, onsdag och fredag.

-Vid övrig tid på året kommer rakbanan att hållas öppen hela tiden. Tävlingsoval och skogsbacke då vädret tillåter.

Med vänlig hälsning Styrelsen Linde Travklubb.