Banpersonalen informerar

Då många ansett det svårt att hitta den information som berör tillfälliga förändringar i tävlings/träningsbanorna/ gästallens öppethållande o dylikt är detta numera samlat under rubriken "Banpersonalen informerar".

Info Fornaboda:

Uppdatering onsdag 31/3 kl 8.30:
Arbetet med inmätningen nästan klar och rundbanan öppnar åter idag ons 31/3 kl 11.00.

OBS! Vid minusgrader på nätterna är det stor risk att banorna är frusna på förmiddagen.

Skötsel av anläggningen Fornaboda

Under perioden 1/4 till den 30/9 kommer banorna att skötas enligt följande,

-Tävlingsovalen kommer att sladdas och vid behov vattnas klart kl 09.00 måndag – lördag -Eftermiddagsskötsel kommer att ske på tävlingsovalen tisdag och torsdag -Ingen skötsel av tävlingsovalen på eftermiddag måndag, onsdag och fredag

-Rakbanan kommer att sladdas måndag –lördag, klart kl 09.00 -Rakbanan kommer att sladdas på eftermiddagen vid behov måndag –fredag mellan kl 13-16

-Skogsbacken sladdas måndag- lördag, klart kl 09.00 endast en gång per dag

-Underhållsarbete som kräver avstängning av bana kommer meddelas via sms. Licensinnehavare som betalat serviceavgift lämnar telefon nummer till Barbro på Örebrotravet. Skylt med ”Banan stängd” kommer att sättas upp.

-Gräsklippning kommer att ske vid behov måndag, onsdag och fredag.

-Vid övrig tid på året kommer rakbanan att hållas öppen hela tiden. Tävlingsoval och skogsbacke då vädret tillåter.

-Lördagar är rund- och rakbanan sladdad till 10.00

Med vänlig hälsning Styrelsen Linde Travklubb.