Foto: Lena Emmoth, TR Bild

Tävlingsrutiner


Alkotest:
Alkotest utföres på inskrivningen där också information finns om vilka som ska göra det.

Bestraffning:
Meddelas per telefon senast 15 minuter efter aktuellt lopp av måldomarnämnden samt via resultatlista. Ansvar ligger på den aktive att själv ta reda på hur man ligger till angående bestraffningar före tävlingarna § 64.

Boxlistor:
Finns uppsatta vid grindvakten, i glasskåpet vid inskrivningen och på gaveln på stall 1-10 och stall 73-91.

Defileringen:
Defileringsvolten ligger på innerplan i södra kurvan (Stallbackskurvan). Utan käk. Utrop via högtalare på stallbacken, 6 och 3 min till defilering.

Diskvalifikation:
Via högtalare som bryter löpningsreferat, och/eller vid uppläsning av resultatet.

Dopningsprov:
Dopningsstallet ligger vid södra kurvan (stallbackskurvan). Personal möter upp vid banans utfart.

Hovslagare:
Lars Thybeck. Kontakta inskrivningen.

Identifiering:
Identifieringspersonalen söker upp vid tilldelad box.

Nummertecken:
Hämtas på inskrivningen.
OBS! Vid ovarsamhet med nummerbrickor avgiftsbeläggs tränaren.

Vid olycksfall:
Ambulans med sjukvårdspersonal finns vid veterinärstallet i södra kurvan (stallbackskurvan).

Prisceremoni:
Vinnartribunen ligger på publiksidan, i en inhägnad strax för mål där personal tar emot hästen.

Provstarter:
Provstart bakom bil sker dom dagar vi har autostartslopp, mer information om det i respektive program.

Veterinär:
Finns vid veterinärstallet eller inför lopp vid defileringsvolten.
I Södra kurvan(stallbackskurvan).

Värmning:
Får ske även under prisceremoni.


info@orebrotravet.se