Foto: Mia Törnberg, TR Bild

Banpersonalen informerar

Då många ansett det svårt att hitta den information som berör tillfälliga förändringar i tävlings/träningsbanorna/ gästallens öppethållande o dylikt är detta numera samlat under rubriken "Banpersonalen informerar".


Info Fornaboda:

Skötsel av anläggningen Fornaboda

Under perioden 1/4 till den 30/9 kommer banorna att skötas enligt följande,

  • Tävlingsovalen kommer att sladdas till kl: 09.00 varje vardag. Banan sladdas ej söndagar.
  • Rakbanan kommer att sladdas måndag – lördag
  • Skogsbacken sladdas måndag- lördag, endast en gång per dag
  • Underhållsarbete som kräver avstängning av bana kommer meddelas via sms. Licensinnehavare som betalat serviceavgift lämnar telefon nummer till Barbro på Örebrotravet. 
  • Gräsklippning kommer att ske vid behov.
  • Vid övrig tid på året kommer rakbanan att hållas öppen hela tiden. Tävlingsoval och skogsbacke då vädret tillåter.

Med vänlig hälsning Styrelsen Linde Travklubb.


info@orebrotravet.se