Foto: Mia Törnberg, TR Bild

Banpersonalen informerar

Info Fornaboda:


Skötsel av banorna:
Tävling/rundbanan skall ha spår 7 och 8 iordningsställda för träningskörning dessutom skall rakbanan var klar för träningskörning, detta skall vara klart till klockan 10:00 varje vardag. Vid dåligt väder kontakta Magnus Sedell 070-309 67 36 om osäkerhet finns. Banan sladdas ej söndagar.

Med vänlig hälsning Styrelsen Lindes Travklubb.


info@orebrotravet.se