Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Banans öppettider

Banan är öppen alla dagar, ingen banskötsel på måndagar.


Banskötsel:
Måndag: ingen banskötsel
Tisdag: banskötsel skall vara klart till kl 10.00
Onsdag: banskötsel skall vara klart till kl 15.00
Torsdag: banskötsel skall vara klart till kl 10.00
Fredag: banskötsel skall vara klart till kl 10.00
Lördag: banskötsel skall vara klart till kl 10.00
Söndag: banskötsel skall vara klart till kl 10.00

Vid dåligt väder kontakta Magnus Sedell 070-309 67 36 om osäkerhet finns. Banan sladdas ej måndagar.
Mvh Styrelsen Lindes Travklubb

Fornabodas bankommitté:

Hanterar frågor rörande banorna och är underställd Lindes Travklubbs styrelse.

Amatörklubben Roland Haglund  070-342 71 21
Sleipner  Lars-Hugo Larsson 0581-502 69
Styrelsen  Roland Berg  070-360 64 74

Eventuella ändringar i banans öppethållande Magnus Sedell 070-309 67 36


info@orebrotravet.se