Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Banans öppettider

Banan är öppen alla dagar och ska vara iordningställda till klockan 10 varje vardag.


Skötsel: Tävling/rundbanan skall ha spår 7 och 8 iordningsställda för träningskörning dessutom skall rakbanan var klar för träningskörning, detta skall vara klart till klockan 10:00 varje vardag. Vid dåligt väder kontakta Magnus Sedell 070-309 67 36 om osäkerhet finns. Banan sladdas ej söndagar.
Mvh Styrelsen Lindes Travklubb

Fornabodas bankommitté:

Hanterar frågor rörande banorna och är underställd Lindes Travklubbs styrelse.

Amatörklubben Roland Haglund  070-342 71 21
Sleipner  Lars-Hugo Larsson 0581-502 69
Styrelsen  Roland Berg  070-360 64 74

Eventuella ändringar i banans öppethållande Magnus Sedell 070-309 67 36


info@orebrotravet.se